Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 98, 5.12.2006 г."


1

2

3

4

5

6

7

28.

6007

*н-ци Христо Величков Тричков0,508

4724Евгени Владимиров Манов

7304256566

липсва адресна регистрация

Юлиан Владимиров Монов

6607226501

липсва адресна регистрация

Александър Петров Спасов

6408197041

липсва адресна регистрация

Валентин Петров Спасов

6803227127

липсва адресна регистрация

Еванилица ЕвтимоваВладимирова

4903077393

липсва адресна регистрация

Сладулка Евтимова Трифонова

4604226839

липсва адресна регистрация

Георги Добренов Георгиев

4405266947

липсва адресна регистрация

Виктория Добренова Бачева

4705187258

липсва адресна регистрация

Роза Асенова Василева

3809017035

липсва адресна регистрация

Донка Асенова Серафимова

3612196392

липсва адресна регистрация

Иван Петров Гълъбов

5011296980

липсва адресна регистрация

Елеонора Николова Филипова

7112066952

липсва адресна регистрация

Цветелин Пламенов Николов

9907266429

липсва адресна регистрация

Верка Иванова Малинова

1503133795

липсва адресна регистрация

Лиляна Иванова Андреева

2302143854

липсва адресна регистрация29.

6008

*н-ци Йордан Михайлов

Величков
1,911


17772Цветан Йорданов Михаилов

3003067087

с. Мало Бучино, ул. “Втора” № 5

Никифорка Павлова Василева

31.10.1939

липсва адресна регистрация

Дафинка Павлова Митева

10.06.1943

липсва адресна регистрация

Емилия Павлова Йотова

26.12.1953

липсва адресна регистрация

Здравка Тодорова Христова

20.03.1942

липсва адресна регистрация

Първолетка Тодорова Николова

15.04.1945

липсва адресна регистрация

Иванка Тодорова Миланова

10.07.1940

липсва адресна регистрация

Нина Иванова Тодорова

6212196536

липсва адресна регистрация

Катерина Йорданова Стоянова

2410306573

липсва адресна регистрация30.

6010

*н-ци Шемто Илия Машиях0,761

10730Виви Страшимирова Лазарова

3104226382

гр. София, ул. Г. Кирков № 39

Стефан Кочев Гьорчев

липсва

липсва адресна регистрация

Живка Стефанова Гьорчева

липсва

липсва адресна регистрация

Димана Стефанова Гьорчева

6401156415

липсва адресна регистрация

Константин Стефанов Гьорчев

6401156400

липсва адресна регистрация

Аврам Шентов Машиях

липсва

липсва адресна регистрация

Вики Виктория Машиях

липсва

липсва адресна регистрация31.

6011

*н-ци Павел Младенов Андреев1,928

17930Деян Павлов Младенов

2002287022

с. Мало Бучино, ул. “Осма” № 2

Кояна Павлова Василева

2308127110

липсва адресна регистрация

Славка Павлова Милинчева

2606147078

липсва адресна регистрация

Сийка Павлова Петкова

2709106456

липсва адресна регистрация

Надежда Павлова Котова

3004177052

липсва адресна регистрация32.

6013

н-ци Лефтер ДимитровСтоименов3,430

49049Емилия Петрова Йорданова

6009166639

с. Мало Бучино, ул. “Втора” № 35

Методи Петров Лефтеров

6502236400

липсва адресна регистрация

Боянка Лефтерова Чинева

3701186293

липсва адресна регистрация

Тодор Лефтеров Димитров

4601207028

общ. София, с. М. Бучино

Софиянка Георгиева Димитрова

5702193813

липсва адресна регистрация

Любомир Димитров Димитров

5805247624

липсва адресна регистрация

Спас Георгиев Лефтеров

6105183824

липсва адресна регистрация

Лефтер Димитров Димитров

5610017629

липсва адресна регистрация33.

6014

*н-ци Никола Найденов Митов2,851

40199Крум Николов Найденов

1404016465

София, ул. “Скопие” № 21434.

6015

н-ци Първан Димитров

Стоименов
2,944


41510Стоян Първанов Димитров

3504126243

с. Мало Бучино, ул. “Дванадесета” № 13

Цветанка Първанова Малинова

3007216430

липсва адресна регистрация
Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник