Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 34, 25.4.2006 г."


160000386

Цвета Величкова Добревска

170000037

Петър Чиков Цолов

160001261

Цветан Борисов Цветанов

170000059

Радка Косева Тодорова

160000155

Цветана Николова Николова

170000074

Рашид Джемалов Кехайов

160000213

Цветанка Иванова Гьопсова

170000073

Роза Борисова Милушева

160000656

Цветанка Петрова Баджакова

170000038

Росинка Тодорова Хвойнева-Копчелийска

160000515

Цветка Иванова Влайкова-Русанова

170000039

Росица Генова Шопова

160000941

Цонка Георгиева Фотева

170000060

Росица Иванова Иванова

160000529

Цонка Димитрова Млъзева

170000040

Росица Тодорова Стоянова

160001122

Цонка Митева Митева

170000071

Светломир Иванов Стефанов

160001188

Чавдар Георгиев Тодоров

170000042

Снежана Недкова Тодорова

160000371

Чавдара Атанасова Патърска-Милинич

170000043

София Иванова Нешева

160000864

Юлиана Миткова Симова

170000045

Стефка Чикова Иванова-Георгиева

160000452

Юлия Богданова Пеева

170000046

Стоил Димитров Аврамов

160000219

Юлия Петкова Станчева-Арабаджийска

170000061

Стойка Тодорова Александрова-Стоянова

160000824

Юлияна Иванова Тодорова

170000078

Тамер Ремзиев Халилов

160000516

Юра Бориславова Пандушева

170000047

Таня Василева Чанкова

160000103

Юра Николова Сивкова-Караманолова

170000048

Татяна Венелинова Божилова

160000685

Юрий Георгиев Марков

170000049

Татяна Илиева Кондова

160001267

Юрий Тодоров Стоянов

170000050

Теменуга Борисова Ангелова

160000898

Явор Стефанов Калъчев

170000051

Тинка Цветанова Дурчева-Димитрова

160001203

Явор Страхилов Симеонов

170000062

Тодор Великов Енев

160001021

Яна Борисова Дерменджиева

170000063

Христо Дочев Христов

160000006

Янка Петрова Пазачева-Ангелова

170000052

Цветанка Атанасова Иванова-

160000367

Янко Проданов Михайлов


Дюкмеджиева

160000490

Яню Тонев Янев

170000053

Цветанка Маринова Кутинчева


Разград


Русе

170000001

Албена Стефанова Дончева-Христова

180000184

Адриана Асенова Божинова

170000002

Ангел Иванов Ангелов

180000018

Албена Недева Ангелова

170000081

Атче Хюсеин Мехмед

180000017

Александър Георгиев Мачев

170000064

Ахмед Хюсеинов Мюрселов

180000016

Александър Донов Христов

170000009

Ахтер Исметов Чилев

180000198

Александър Иванов Горанов

170000004

Благовест Георгиев Атанасов

180000180

Алексей Василев Пенчев

170000005

Валентина Александрова Бонева

180000015

Алекси Петров Цанев

170000006

Валентина Пенчева Стефанова

180000014

Ангел Иванов Ангелов

170000007

Велик Томов Шопов

180000013

Анелия Минчева Лазарова-Андреева

170000080

Велин Тодоров Великов

180000203

Ани Борисова Такова

170000082

Вихрен Николаев Башаков

180000012

Ани Иванова Димитрова

170000008

Галиценка Йорданова Насалевска-

180000011

Ани Оник Полатян


Михайлова

180000010

Антоанета Петрова Вълканова

170000010

Грета Накова Накова-Цонева

180000009

Антония Тодорова Трифонова

170000077

Даниела Георгиева Боянова

180000008

Арманд Нубар Чакърян

170000065

Даниела Иванова Пенева

180000007

Асен Петров Божинов

170000066

Даниела Стефанова Мичева

180000023

Биана Станойкова Петрова

170000067

Деян Петков Славов

180000206

Бистра Александрова Русева

170000011

Евгения Цонева Вълева

180000170

Благовест Георгиев Атанасов

170000013

Емилия Антонова Монева

180000021

Борислав Петров Андреев

170000014

Емилия Димитрова Георгиева

180000199

Борислав Петров Георгиев

170000079

Ивайло Иванов Димитров

180000020

Бохос Саркис Гаржарян

170000016

Иван Симеонов Стефанов

180000001

Валентин Бориславов Дуков

170000055

Иван Станчев Крачунов

180000028

Валентина Ангелова Георгиева

170000068

Иванка Димитрова Митева

180000166

Валентина Владимирова Христова

170000017

Иво Георгиев Андреев

180000194

Велислава Станимирова Георгиева

170000018

Йовка Тодорова Кръстева

180000186

Венцислав Илиев Великов

170000056

Йорданка Илиева Йовчева

180000004

Вера Иванова Тодорова

170000019

Йорданка Петрова Кузманова

180000026

Веселин Пенчев Пастованов

170000020

Калушка Митева Аврамова

180000024

Виолета Петкова Найденова

170000021

Людмила Соколова Любенова

180000037

Габриела Христова Манолова

170000022

Маргарита Найденова Неделчева

180000036

Галина Викторова Ковачева

170000023

Мариана Ангелова Прокопиева

180000035

Галина Христова Стоянова-Панчева

170000024

Мариета Стефанова Дескова

180000034

Галя Иванова Илиева

170000026

Марийка Христова Цонкова

180000033

Ганка Тодорова Кънева

170000025

Маринела Стефанова Иванова-

180000032

Георги Борисов Георгиев


Симеонова

180000197

Георги Иванов Джурков

170000028

Мирослав Борисов Василев

180000030

Георги Константинов Ляхович

170000029

Моника Иванова Енчева

180000175

Гергана Георгиева Павлова

170000072

Муса Сабриев Дурльов

180000109

Гергана Петкова Пашкунова

170000030

Надежда Илиева Коларова-Цонева

180000029

Гриша Севдалинов Цеков

170000031

Наталия Симеонова Озиолор

180000052

Дамян Илиев Дамянов

170000032

Недялка Христова Иванова

180000051

Даниела Петрова Даракчиева-Нинова

170000033

Николай Върбанов Башаков

180000002

Десислава Иванова Пенева

220002933

Николай Пенков Пенков

180000050

Десислава Любенова Хорозова

170000034

Нина Иванова Димова

180000049

Диана Михайлова Димова

170000035

Пенка Георгиева Нейкова

180000048

Диана Стоянова Николова

170000036

Пенка Николова Атанасова

180000047

Диляна Пенчева Бъчварова-Славчева

170000070

Петър Делев Петров

180000046

Димитринка Георгиева Паунова


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник