Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 113, 28.12.2004 г."


1 2

арх. Красимира Вълева Любенова № 01196 арх. Красимира Георгиева Лозанова № 02635 арх. Красимира Георгиева Славева № 02392 арх. Красимира Господинова Кралева № 00484 арх. Красимира Иванова Попова № 00485 арх. Красимира Константинова Жекова № 01833 арх. Красимира Манева Караматева-

Петрова № 01073 арх. Красимира Ненчева Кръшкова № 00213 арх. Красимира Николова Петкова № 00486 арх. Красимира Пенчева Василева-

Младенова № 00487 арх. Красимира Тодорова Петрова № 01577 арх. Красимира Христева Прокопиева № 01466 арх. Красимира Христова Костова-Касапова № 02070 арх. Кристиан Симеонов Саралиев № 02557

арх. Кристиана Атанасова Николова № 02787 арх. Кристиян Кръстев Маркулев № 01710 арх. Кристияндар Маринов Керемидски № 01261 арх. Крум Димитров Филипов № 02685 арх. Кръстин Стефанов Запрянов № 02482 арх. Кръстьо Любенов Танков* № 01093

без община Белово

арх. Кунка Минчева Янева № 00489 арх. Кънчо Георгиев Тодоров № 01842 арх. Лада Борисова Камиларова-Стойчева № 02606 арх. Лазар Тодоров Ковачев № 01094 арх. Лалка Атанасова Юмерска № 00214

арх. Лариса Владиленовна Иванова № 02427 арх. Лариса Николаевна Близнакова № 02263 арх. Леда Стефанова Димитрова № 01844 арх. Ленко Илиев Зарков № 00492 арх. Лиана Симеонова Саралиева-Монева № 02430 арх. Лидия Минчева Кръстева-Шилева* № 00215

без община Брезово

арх. Лилия Лазарова Кадийска № 01372 арх. Лилия Петрова Драганова-Негованска № 02262 арх. Лилия Стоянова Стоянова-Господинова № 01683 арх. Лилия Тодорова Петкова № 01493 арх. Лило Йончев Попов № 02158 арх. Лиляна Богомилова Атанасова № 00216

арх. Лиляна Димитрова Янакиева № 00990 арх. Лорен Илиев Милев № 00873 арх. Лъчезар Василев Владимиров № 02391 арх. Лъчезар Василев Лалев № 01643 арх. Лъчезар Георгиев Сагрев № 02776 арх. Лъчезар Тодоров Митовски № 01485 арх. Люба Атанасова Еленкова № 00101 арх. Люба Боянова Шекерова № 01617 арх. Люба Кънева Николова № 00497 арх. Люба Русева Сийрекова № 01318 арх. Любимка Борисова Бурова № 00991 арх. Любка Драгомирова Велчева-Станкова № 02467 арх. Любка Илиева Върбенова-Стефанова № 00167 арх. Любка Мануилова Енева № 02745 арх. Люблена Иванова Пунчева № 00500 арх. Любомир Антониев Величков № 01791 арх. Любомир Асенов Горчев № 00501 арх. Любомир Асенов Петров № 02317 арх. Любомир Асенов Семерджиев № 00502 арх. Любомир Веселинов Бодуров № 01315 арх. Любомир Дамянов Любенов № 01916 арх. Любомир Димитров Вангелов № 01999 арх. Любомир Димитров Огорелков № 01290 арх. Любомир Здравков Здравков № 01060 арх. Любомир Иванов Стоянов № 01655 арх. Любомир Йорданов Миленков № 02788 арх. Любомир Стоянов Попов* № 01188

без община Котел

арх. Любомир Христов Славков № 01300 арх. Любомира Веселинова Велчева № 01505 арх. Людмил Иванов Дишлиев № 01273 арх. Людмил Леонид Йорданов № 01496 арх. Людмила Асенова Савова-Георгиева № 02044 арх. Людмила Атанасова Попова № 00071

1 2

арх. Людмила Видинова Коева № 00508 арх. Людмила Иванова Сердарова-Манова № 01052 арх. Людмила Карло Енева № 00509 арх. Людмила Кирилова Сивова № 01086 арх. Людмила Минева Нейкова № 02555 арх. Людмила Мирчева Маркова-Панчева № 01304 арх. Людмила Мицова Генова № 01356 арх. Людмила Недялкова Несторова № 01758 арх. Людмила Павлова Михайлова № 02223 арх. Людмила Петрова Лимонова № 01553 арх. Людмила Русева Ирибаджакова № 02390 арх. Людмила Стаматова Петкова № 00217 арх. Людмила Тончева Кьосева-Николова № 00058 арх. Люляна Маринова Чонева-Гайдарова № 02548 арх. Магда Дойчева Дойчева № 01448 арх. Мадлен Костова Няголова № 01494 арх. Максим Тодоров Марков № 01797 арх. Малин Костадинов Малинов № 00039 арх. Малина Миленова Дончева № 02697 арх. Мано Николов Лазаров № 02591 арх. Манол Николов Ганчев № 01463 арх. Мануел Харутюн Мануелян № 02284 арх. Маргарита Александрова Козовска № 01123 арх. Маргарита Викторова Стоянова-Цакова № 02511 арх. Маргарита Илиева Илиева № 01489 арх. Маргарита Латева Маргаритова № 01435 арх. Маргарита Николаева Чавдарова № 01397 арх. Маргарита Романовна Сцепуржинская № 01714


Парушева № 01114 арх. Маргарита Христова Христова № 01470 арх. Маргарита Цанева Живкова № 00958 арх. Мариана Асенова Стоичкова № 00973 арх. Мариана Димитрова Павлова № 01938 арх. Мариана Дионисиева Цветкова-

Стоянова № 02178

арх. Мариана Иванова Ботева-

Стамболджиева № 00218 арх. Мариана Кръстева Добрева № 01857 арх. Мариана Христова Вампорова-Лазарова № 00906

арх. Мариела Георгиева Андреевска № 01014 арх. Мариета Здравкова Димитрова-Попова № 00093 арх. Мариета Иванова Бояджиева № 01227 арх. Мариета Стефанова Григорова-Ненова № 01262 арх. Мариета Стоянова Браделева № 02100 арх. Марика Коста Попова № 01836 арх. Марин Василев Попов № 01869 арх. Марин Великов Сотиров № 01269 арх. Марин Димитров Колев № 01053 арх. Марин Кристияндар Керемидски № 02484 арх. Марин Пасков Бакалов № 01134 арх. Марина Игнатова Николова № 02115 арх. Марина Николаевна Томова № 01456 арх. Маринела Борисова Чолева № 01403 арх. Марио Недков Стефанов № 02300 арх. Марио Христов Тодоров № 02592 арх. Мария Александрова Вълчева № 01606 арх. Мария Александрова Стоицева № 02593 арх. Мария Анастасова Стоева № 00925 арх. Мария Ангелова Трифонова* № 00169

без община Долна Митрополия

арх. Мария Георгиева Маркова № 00842 арх. Мария Георгиева Хаджигеоргиева № 02747 арх. Мария Гъчева Докторова № 02746

арх. Мария Димитрова Кавлакова № 02361 арх. Мария Димитрова Ковачева № 01685


Хараламбова № 01743 арх. Мария Друмева Николова* № 00773

без община Ситово

арх. Мария Живкова Хлебарова* № 00126

без с. Боженци

арх. Мария Иванова Божанова № 01446 арх. Мария Иванова Илиева № 01338 арх. Мария Илиева Карабожикова-Войнова № 00841 арх. Мария Колева Василева № 02265 арх. Мария Костадинова Стефанова* № 00256Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник